Tímový beh

ZAPOJTE SA V TÍMOVOM BEHU, KTORÝ JE IDEÁLNY PRE FIRMY

Zostavte tím 4 kolegov, kolegýň alebo priateľov a poďte bežať za skutočné príbehy, na ktoré nemôžeme zabudnúť. 

Od 1. do 16. mája 2024 si obujte tenisky a nabehajte čo najviac kilometrov. Bežať môžete kdekoľvek a kedykoľvek. Čím viac a častejšie, tým lepšie. Svoje odbehnuté kilometre budete priebežne zaznamenávať online. 

Virtuálne sa tak budete predbiehať s ostatnými tímami. 

Počet tímov nie je obmedzený a súťažiť medzi sebou môžu celé firmy, pobočky, jednotlivé oddelenia. 

Svojím zápalom a energiou podporíte dokumentovanie a ďalšie rozprávanie príbehov 20. storočia, nedemokracie, ktorú už nechceme zažiť na vlastnej koži. 

Tímová výzva bude prebiehať od 1. do 16. mája 2023 do 23:59 hod.

Cena štartovného v tímovom behu je pri online registrácii 15 EUR za každého člena tímu. Ak máte záujem zúčastniť sa Behu pre pamäť národa aj prezenčne v deň podujatia, pri online registrácii odkliknite túto možnosť.

PRIDÁVANIE KILOMETROV ČLENMI TÍMU

Vzdialenosť si odmeria každý účastník sám prostredníctvom športových hodiniek, alebo aplikácie v mobile.
Vkladanie dôkazu o absolvovanej aktivite na stránku nie je povinné. Avšak organizátor si môže od účastníka kedykoľvek vyžiadať záznamy z aplikácie za účelom skontrolovania, či zadané km zodpovedajú skutočnosti.


Postup pre zadávanie kilometrov:

Navštívte stránku http://vysledky.vysledkovyservis.sk/results.aspx?CId=16625&RId=1323.

Vo výsledkoch pri svojom mene kliknite na „Zadať km“.

Zadajte svoj dátum narodenia v predpísanom formáte.

Zadajte svoje kilometre.

Kliknite na „Poslať“ a hotovo. Váš výkon sa zaznamenal.


Kilometre bude je možné pridávať od 1. 5. 2024. V priebehu pretekov je možné svoje kilometre navyšovať. Pri editácii svojich kilometrov postupujte rovnako. K už zadaným kilometrom pripočítajte nové.
Ak Vám niečo nefunguje, napíšte časomiere cez ikonu v pravom hornom rohu.

Kontakty:
Michal Václavik
koordinácia, michal.vaclavik@postbellum.sk, 0907 033 251

Juraj Rizman,
komunikácia, juraj.rizman@postbellum.sk, 0911 336 623

Sandra Polovková
riadieľka Post Bellum SK, sandra.polovkova@postbellum.sk, 0902 754 380