Prečo bežať

Tento rok na Slovensku prvýkrát bežíme za všetkých, ktorí sa nevzdali. Náš beh je skôr symbolický, ale váš dar, ktorý venujete formou štartovného, je pre nás skutočnou pomocou.

V Post Bellum dokumentujeme osudy pamätníkov 20. storočia, vzdelávame deti aj dospelých a zdokumentované príbehy rozprávame ďalej. 

Vašou registráciou prispejete na rozšírenie online archíve Memory of Nations, ktorá zachytáva príbehy pamätníkov pre ďalšie generácie. V archíve je uložených viac ako 13 000 príbehov z Čiech, Slovenska a ďalších krajín. Zaznamenávame rozprávanie vojnových veteránov, preživších holokaust, politických väzňov, disidentov, či ľudí, ktorí inak trpeli počas totalitných režimov 20. storočia.

Cieľom behu je tiež upozorniť na to, ako je dôležité zachovanie našej historickej pamäte. V čase, keď vidíme, ako neznalosť a prekrúcanie minulosti alarmujúco ovplyvňujú súčasnú spoločnosť. 

Viac o Post Bellum sa dozviete na našom webe www.postbellum.sk 

Kým nám v behu ide “iba” o najlepší čas, pamätníkom išlo o život, česť a slobodu. Počas Behu pre pamäť národa môžete bežať so spomienkou na konkrétne osoby, skupiny alebo hodnoty, ktoré považujete za dôležité. Napíšete si ich jednoducho na štartovacie číslo. Napríklad bude vašou spomienkou stará mama, ktorá sa zúčastnila SNP alebo starý otec, ktorý pre svoj kádrový profil nemohol študovať na vysokej škole, či za osobnosti slovenského disentu, obete holokaustu. Môžete bežať ale aj za aktuálnych hrdinov, ktorí bojujú aj za našu slobodu na Ukrajine.