Prečo bežať

Tento rok na Slovensku bežíme za všetkých, ktorí sa nevzdali. Náš beh je v najlepšom slova zmysle symbolický. Váš dar však pre nás bude skutočnou pomocou.

V Post Bellum dokumentujeme osudy pamätníkov 20. storočia, vzdelávame deti aj dospelých a zdokumentované príbehy rozprávame ďalej. 

Vašou registráciou prispejete na rozšírenie online archívu Memory of Nations, ktorá zachytáva príbehy pamätníkov pre ďalšie generácie. V archíve je uložených viac ako 15 000 príbehov z Čiech, Slovenska a ďalších krajín. Zaznamenávame rozprávanie vojnových veteránov, preživších holokaust, politických väzňov, disidentov, či ľudí, ktorí inak trpeli počas totalitných režimov 20. storočia.

Ďalej nám pomôžete pri vzdelávaní študentov a dospelých prostredníctvom workshopov. Pri tvorbe a realizácií putovných výstav, blogov a podujatí pre verejnosť. 

Cieľom behu je tiež upozorniť na to, ako je dôležité zachovanie našej pamäti národa. V čase, keď vidíme, ako neznalosť a prekrúcanie minulosti alarmujúco ovplyvňujú súčasnú spoločnosť. 

Viac o Post Bellum a našej práci sa dozviete na našom webe www.postbellum.sk 

Pokiaľ nám v behu ide “iba” o najlepší čas, pamätníkom išlo o život, česť a slobodu. Počas Behu pre pamäť národa môžete bežať so spomienkou na konkrétne osoby, skupiny alebo hodnoty, ktoré považujete za dôležité. Napíšete si ich jednoducho na štartovacie číslo.