Registrácia

Beh na 5 a 10 kilometrov

Môžete si vybrať bežeckú trasu na 5 alebo 10 kilometrov. Spolupracujeme so skúsenou agentúrou SunBell, ktorá profesionálne zabezpečuje trasu a časomieru, a tak je Beh pre pamäť národa pre všetkých. Pre rekreačných bežcov, ktorí si obujú bežecké tenisky len raz za čas, ale aj bežcov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú pretekov. 

Prechádzka na 1 kilometer

Nie ste bežec alebo bežkyňa? Pripravili sme pre vás symbolickú prechádzku, ktorej sa môže zúčastniť každý bez rozdielu veku a kondície. Prihlási sa tak k myšlienke behu – aby sa minulosť viac neopakovala, nesmieme na ňu zabudnúť a poučiť sa z nej. 

Detský beh

Pre deti od 7 do 12 rokov máme pripravený nenáročný detský beh (500m), ktorý bude meraný a najlepší detskí bežci budú podobne ako dospeláci odmenení medailami. Detský beh nie je v prípade online registrácie spoplatnený registračným poplatkom. Registrácia na detský beh prezenčne, v deň konania podujatia, je spoplatnená sumou 5 EUR.

Tímový beh

Zostavte tím 4 kolegov, kolegýň alebo priateľov a poďte bežať za skutočné príbehy, na ktoré nemôžeme zabudnúť. Od 1. do 16. mája si obujte tenisky a nabehajte čo najviac kilometrov. Bežať môžete kdekoľvek a kedykoľvek. Čím viac a častejšie, tým lepšie. Svoje odbehnuté kilometre budete priebežne zaznamenávať online. Virtuálne sa tak budete predbiehať s ostatnými tímami. Priebežná aktualizácia výsledkov tímov bude prebiehať týždenne, vždy v stredu. Počet tímov nie je obmedzený a súťažiť medzi sebou môžu celé firmy, pobočky alebo jednotlivé oddelenia. Tímový beh bude prebiehať od 1. do 16. mája 2024 do 23:59. Všetci zaregistrovaní členovia tímového behu majú v cene registračného poplatku aj účasť na Behu pre pamäť národa 18. 5. 2024 v deň konania podujatia. Ak máte záujem zúčastniť sa Behu pre pamäť národa aj prezenčne v deň podujatia, pri online registrácii odkliknite túto možnosť. Vyhodnotenie tímového behu sa uskutoční v deň podujatia 18. 5. 2024 spolu s vyhodnotením ostatných kategórií.

Pridávanie kilometrov v Tímovom behu

Vzdialenosť si odmeria každý účastník sám prostredníctvom športových hodiniek, alebo aplikácie v mobile. Vkladanie dôkazu o absolvovanej aktivite na stránku nie je povinné. Avšak organizátor si môže od účastníka kedykoľvek vyžiadať záznamy z aplikácie za účelom skontrolovania, či zadané km zodpovedajú skutočnosti.


Postup pre zadávanie kilometrov:

Navštívte stránku Beh pre pamäť národa – výsledky – VysledkovyServis.sk.

Vo výsledkoch pri svojom mene kliknite na „Zadať km“.

Zadajte svoj dátum narodenia v predpísanom formáte.

Zadajte svoje kilometre.

Kliknite na „Poslať“ a hotovo. Váš výkon sa zaznamenal.

Kilometre bude je možné pridávať od 1. 5. 2024. V priebehu pretekov je možné svoje kilometre navyšovať. Pri editácii svojich kilometrov postupujte rovnako. K už zadaným kilometrom pripočítajte nové.
Ak Vám niečo nefunguje, napíšte časomiere cez ikonu v pravom hornom rohu.

Štartovné

Cena štartovného (5 a 10 km) pri online registrácii do nedele 12. mája 2024 do 23:59 je 15 EUR.

Cena štartovného (5 a 10 km) pri online registrácii od pondelka 13. mája 2024 do štvrtka 16. mája 2024 do 23:59 je 20 EUR.

Cena štartovného (5 a 10 km) na mieste je 25 EUR.

Cena štartovného v tímovom behu je pri online registrácii 15 EUR za každého člena tímu.

Cena štartovného na detskom behu (7 – 12 rokov) je pri online registrácii do štvrtka 16. mája 2024 do 23:59 zadarmo.

Cena štartovného na detskom behu (7 – 12 rokov) na mieste konania bude spoplatnená sumou 5 EUR.

Cena štartovného na prechádzku na 1 km pri online registrácii do nedele 12. mája do 23:59 je 15 EUR.

Cena štartovného na prechádzku na 1 km pri online registrácii od pondelka 13. mája 2024 do štvrtka 16. mája 2024 do 23:59 je 20 EUR.

Cena štartovného na prechádzku na 1 km na mieste konania je 25 EUR.

Celkový počet účastníkov Behu pre pamäť národa 18. 5. 2024 je obmedzený na 550 účastníkov.

NA MIESTE PODUJATIA 18. 5. JE MOŽNÉ REGISTROVAŤ LEN OBMEDZENÝ POČET ÚČASTNÍKOV NA 50.

Vaše štartovné je dar, ktorý použijeme na dokumentovanie ďalších príbehov pamätníkov 20. storočia a vzdelávanie o moderných dejinách.